chuangchuang

用户名:chuangchuang

注册于:2019-04-25

主题数: 6     回贴数: 0

网站:

介绍:

最后活动于 2019-07-24
创建了主题 › 飞越克里斯汀堡家庭活动

链接:https://pan.baidu.com/s/1hUS4eWkVH_s4viZuc3gQTw 

提取码:mo2c «  2019-07-24
创建了主题 › 2019一天亲子时光营会


链接:https://pan.baidu.com/s/1gUrYdW5E32l7slRwkuTdWA 

提取码:kcy6 «  2019-06-19
创建了主题 › 愉快的假期

主日学多加网:(百度一下就可以)

链接:https://pan.baidu.com/s/1KuwpsoQZVzAX-7xbHE7FnA 


提取码:fg75

«  2019-05-22
创建了主题 › 信仰基石讲座

链接:https://pan.baidu.com/s/1JD0H-jKpGu9u4n7-GWBewg 提取码:4t4a 

«  2019-05-05
创建了主题 › 营会分享

链接:https://pan.baidu.com/s/1KuwpsoQZVzAX-7xbHE7FnA 

提取码:fg75 «  2019-04-28
创建了主题 › 2012-2018历届营会大全

 链接:https://pan.baidu.com/s/1j1ePZybE_E5ZCY1wTJCa0A   提取码:m2rn     

«  2019-04-25